Dominikańska 1a, 35-077 Rzeszów

17 859 76 06

17 859 76 50

Zadzwoń do nas

17 859 76 06 , 17 859 76 50

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 9:00 - 20:00 Sobota: 9:00 - 14:00

Implantologia

Leczenie implantologiczne

to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin stomatologii. Dzięki temu to, co jeszcze kilka lat temu było niemożliwe, dzisiaj jest w naszym zasięgu. W Naszej Klinice oferujemy Państwu pełen zakres zabiegów z tej wymagającej dziedziny. Dzięki temu możemy udzielić Państwu pomocy nawet w najbardziej złożonych przypadkach klinicznych, tym samym przywrócić zdrowy i piękny uśmiech.

W dużym uproszczeniu implant stomatologiczny to specjalnie zaprojektowana i przygotowana tytanowa śruba, która po umieszczeniu w kości zastępuje korzeń odtwarzanego zęba. Kolejnym etapem leczenia jest wykonanie pracy protetycznej, która odtwarza utracony ząb.  W Naszej praktyce stosujemy tylko sprawdzone systemu implantologiczne o ogólnoświatowej renomie, na które udzielamy gwarancji.

Tak jak wspomnieliśmy jest to leczenie bardzo zaawansowane, dlatego postaramy się je dla Państwa przybliżyć, odpowiedzieć na najczęstsze pytanie i rozwiać ewentualne obawy przed jego stosowaniem.

Czy każdy może być leczony z zastosowaniem implantów?

Obecnie w ponad 90% przypadków można zastosować leczenie implantologiczne. Lista przeciwskazań z roku na rok staje się coraz bardziej ograniczona. W każdym przypadku decyzja o leczeniu podejmowana jest po konsultacji z lekarzem.

W jakich sytuacjach stosuje się implanty

Leczenie z użyciem implantów można zastosować w wielu przypadkach klinicznych. Implanty są z powodzeniem używane do odtworzenia pojedynczych braków zębowych, jak i do odbudowy całych łuków w przypadku bezzębia. To ile implantów i w jakiej pozycji zostanie użytych należy rozpatrywać indywidualnie dla każdego pacjenta. Nie jest prawdą, że przy każdym utraconym zębie musimy użyć pojedynczego implantu. W sytuacji braku 3 sąsiadujących zębów często wystarczające jest wprowadzenie 2 implantów w pozycjach skrajnych, co umożliwia odbudowę 3 brakujących zębów, jednocześnie zmniejszając obciążenie finansowe dla pacjenta. W przypadku pacjentów bezzębnych implanty mogą stanowić rodzaj dodatkowego zamocowania używanej protezy. Do tego celu stosowane są specjalne zaczepy. W takiej sytuacji wprowadza się z reguły 2-4 implanty.

Jak przebiega leczenie

Samo wszczepienie implantu jest jednym z etapów leczenia. Całą procedurę rozpoczynamy od badania chorego oraz wykonania zdjęć radiologicznych i tomografii komputerowej CBCT. Informacje te są niezbędne do prawidłowego zaplanowania leczenia i oceny ilości tkanki kostnej w miejscu planowanego implantu. Jeśli jest ona niewystarczająca istnieje szereg zabiegów regeneracyjnych,
o których poniżej. Implantacja odbywa się w znieczuleniu i jest całkowicie bezbolesna dla pacjenta. Po nacięciu i odsłonięciu dziąsła wykonuje się nawiercenie w kości, w które wprowadzany jest implant. Zabieg kończy się założeniem szwów oraz przekazaniem pacjentowi dalszych zaleceń. Po okresie od 4-6 miesięcy kolejnym etapem jest odsłonięcie implantu i założenie specjalnej śruby gojącej, której zadaniem jest prawidłowe ukształtowanie dziąsła nad implantem. Po okresie 2 tygodni można wykonać ostateczną pracę protetyczną. Jest to najczęstszy schemat postępowania, do którego można zastosować wiele modyfikacji.

Sytuacje szczególne

Jedną z nich jest natychmiastowa odbudowa zęba. W sytuacji, gdy warunki kostne są odpowiednie w trakcie tego samego zabiegu można od razu wykonać odbudowę brakującego zęba tzw. „ząb w jeden dzień”. Inną modyfikacją jest tzw. implantacja natychmiastowa, która jest szczególnie przydatna gdy konieczne jest usunięcie zęba w odcinku przednim. Zabieg ten polega na wprowadzeniu implantu bezpośrednio po usunięciu zęba i uzupełnieniu brakujących tkanek materiałem kościozastępczym. Jest to szczególnie ważne, ponieważ umożliwia powstrzymanie procesu zaniku kości oraz dziąsła, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie perfekcyjnej estetyki w odcinku zębów szczególnie widocznych w trakcie uśmiechu.

Zabiegi dodatkowe

W przypadku pacjentów, u których utrata zębów nastąpiła wiele lat temu dochodzi do fizjologicznego zaniku tkanki kostnej. Może to doprowadzić do sytuacji, w której warunki nie pozwalają na wprowadzenie implantów. W takim przypadku konieczna jest regeneracja utraconych tkanek. Najczęstszymi zabiegami jest podniesienie dna zatoki szczękowej, augmentacja materiałem kościozastępczym, przeszczep kości własnej lub tkanek miękkich.

  • Podniesienie dna zatoki szczękowej – zabieg ten jest konieczny, gdy ilość tkanki kostnej oddzielającej jamę ustną od zatoki jest niewystarczająca. Polega on na uniesieniu błony śluzowej zatoki z wprowadzeniem w wytworzoną przestrzeń materiał kościozastępczego. Jeśli jest to możliwe w trakcie tego samego zabiegu wprowadzane są również implanty. W takiej sytuacji gojenie przebiega dłużej. Wykonanie pracy protetycznej jest możliwe po 8-12 miesiącach.
  • Augmentacje kości i tkanek miękkich – są to zabiegi, których celem jest odbudowa tkanek zanikających w wyniku utraty zęba. Stosujemy wiele technik, każda z nich jest indywidualnie dobierana dla każdego przypadku.

Gwarancja

W medycynie nic nie jest pewne, natomiast Naszym zadaniem jest wybór postępowania najlepszego dla Naszych pacjentów. Obecne systemy implantologiczne są tak zaawansowane, że odsetek niepowodzeń to około 1% przypadków. Wymaga to jednak od pacjenta dyscypliny dotyczącej przede wszystkim właściwej higieny jamy ustnej. Każdy pacjent po zabiegu otrzymuje szereg zaleceń dotyczących właściwego postępowanie. Konieczne są również systematyczne wizyty kontrolne, które umożliwiają wczesne wykrycie potencjalnych problemów i ich rozwiązanie. Po zakończeniu leczenia pozostają Państwo pod stałą opieką Naszych specjalistów, co daje nam pewność długoletniego powodzenia leczenia